0
Theo loại văn bản: Kế hoạch Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
33/KH-UBND17/02/2021Chủ tịch UBND tỉnhTổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021
34/KH-UBND17/02/2021Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030” trên địa bàn tỉnh
26/KH-UBND02/02/2021Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch triển khai các dự án được trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020
24/KH-UBND01/02/2021Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch triển khai công tác gia đình năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
19/KH-UBND29/01/2021Chủ tịch UBND tỉnhBan hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021
13/KH-UBND20/01/2021Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch tổ chức Lễ tuyên dương và trao thưởng học sinh, giáo viên có học sinh đoạt giải Quốc gia THPT năm học 2020 - 2021
8/KH-UBND18/01/2021Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu năm 2021
278/KH-UBND29/12/2020Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2021
276/KH-BCĐTH28/12/2020Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt Kế hoạch công tác tuyên truyền vận động, tổ chức HMTN năm 2021
275/KH-UBND28/12/2020Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021
273/KH-UBND23/12/2020Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2021
270/KH-UBND21/12/2020Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025
269/KH-UBND21/12/2020Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh năm 2021
271/KH-UBND21/12/2020Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục
261/KH-UBND04/12/2020Chủ tịch UBND tỉnhTriển khai, thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển
262/KH-BCĐ04/12/2020Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
257/KH-UBND01/12/2020Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
254/KH-UBND26/11/2020Chủ tịch UBND tỉnhThực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa ban tỉnh Thanh Hóa
248/KH-UBND20/11/2020Chủ tịch UBND tỉnhTổng kết, rà soát việc công nhận người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2013 - 2020)
246/KH-UBND18/11/2020Chủ tịch UBND tỉnhTriển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
244/KH-UBND13/11/2020Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch thực hiện Chương trình Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, giai đoạn 2020-2030
243/KH-UBND13/11/2020Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch triển khai Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
242/KH-UBND12/11/2020Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch tiêm bổ sung vắc xin Bại liệt (IPV) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020-2021
241/KH-UBND12/11/2020Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1205/QĐ-BGDĐT ngày 15/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
240/KH-UBND12/11/2020Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không sản xuất, tàng trữ, sử dụng, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025
237/KH-UBND10/11/2020Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2020
236/KH-UBND09/11/2020Chủ tịch UBND tỉnhLập hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2025
231/KH-UBND29/10/2020Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 - 2020, tỉnh Thanh Hóa
229/KH-UBND28/10/2020Chủ tịch UBND tỉnhKê hoạch Khảo sát, kiểm tra đặc thù, đột xuất về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021
227/KH-UBND23/10/2020Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch Đánh giá thực trạng và nhu cầu truy xuất nguồn gốc sản phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2021-2025