0
Theo loại văn bản: Kế hoạch Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
222/KH-UBND15/10/2020Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin
209/KH-UBND02/10/2020Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2016 - 2020” trên địa bàn tỉnh và triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ
199/KH-UBND17/09/2020Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
196/KH-UBND15/09/2020Chủ tịch UBND tỉnhBan hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2020
194/KH-UBND14/09/2020Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
195/KH-UBND14/09/2020Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy
190/KH-UBND31/08/2020Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch tổ chức tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025
188/KH-UBND28/08/2020Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 04/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp
187/KH-UBND28/08/2020Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết Đề án “Giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy tại địa bàn các xã biên giới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2015 - 2020”
185/KH-UBND27/08/2020Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
179/KH-UBND21/08/2020Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2020 - 2025
169/KH-UBND13/08/2020Chủ tịch UBND tỉnhTriển khai nhiệm vụ tổ chức tang lễ đồng chí Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
164/KH-UBND30/07/2020Chủ tịch UBND tỉnhHỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa năm 2021
163/KH-UBND29/07/2020Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch kiểm tra trước và trong khi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh
162/KH-UBND29/07/2020Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch số 204-KH/TU ngày 03/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
161/KH-UBND28/07/2020Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch thực hiện các nhiệm vụ truyền thông, kích cầu khôi phục ngành du lịch Thanh Hóa năm 2020
151/KH-UBND14/07/2020Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch triển khai thi hành Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
148/KH-UBND06/07/2020Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III năm 2020
146/KH-CTĐBTB02/07/2020Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch hoạt động Cụm Thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2020
143/KH-UBND30/06/2020Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2000 - 2020
131/KH-UBND12/06/2020Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
130/KH-BCĐ12/06/2020Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch tổng kết Đề án “Giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy tại địa bàn các xã biên giới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2015 - 2020”
123/KH-BCĐ04/06/2020Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch triển khai thực hiện Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020
107/KH-UBND16/05/2020Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại
106/KH-UBND14/05/2020Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020
102/KH-UBND05/05/2020Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt Kế hoạch Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2020
91/KH-UBND14/04/2020Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính và từ ngạch nhân viên, cán sự lên chuyên viên tỉnh Thanh Hóa năm 2020 (theo chỉ tiêu được Bộ Nội vụ thống nhất năm 2019)
77/KH-UBND16/03/2020Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020, tỉnh Thanh Hóa
76/KH-UBND16/03/2020Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại đường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
68/KH-UBND05/03/2020Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch Tổ chức Đoàn Công tác tỉnh Thanh Hóa tham dự các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa hai tỉnh Thanh Hóa - Quảng Nam tại tỉnh Quảng Nam