0
Theo loại văn bản: Kế hoạch Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
138/KH-UBND17/06/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu và giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019- kh138_signed.pdf
137/KH-UBND14/06/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019- kh137_signed.PDF
136/KH-UBND14/06/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch cải thiện Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3)- kh136_signed.PDF
134/KH-UBND11/06/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2019, tỉnh Thanh Hóa- kh134_signed.PDF
131/KH-UBND07/06/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2019- kh131_signed.PDF
130/KH-UBND07/06/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt nam trong giai đoạn hiện nay" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2019-2030- kh130_signed.PDF
129/KH-UBND05/06/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019)- kh129_signed.PDF
127/KH-BCĐ03/06/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2019- kh127_signed.PDF
120/KH-UBND21/05/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 22/5; tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa- kh120_signed.PDF
121/KH-UBND21/05/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch chuẩn bị công tác phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em quốc gia năm 2019 tại tỉnh Thanh Hóa- kh121_signed.PDF
119/KH-UBND13/05/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2019- kh119_signed.PDF
117/KH-UBND13/05/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (15-22/5) năm 2019, tỉnh Thanh Hóa- kh117_signed.PDF
116/KH-UBND10/05/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa- kh116_signed.PDF
114/KH-UBND03/05/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch triển khai thực hiện Đề án Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa- kh114_signed.PDF
115/KH-UBND03/05/2019Chủ tịch UBND tỉnhTriển khai thực hiện Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa- kh115_signed.PDF
110/KH-BCĐ25/04/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, tỉnh THanh Hóa- kh110_signed.PDF
112/KH-UBND25/04/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019- kh112_signed.PDF
107/KH-UBND23/04/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019- kh107_signed.PDF
103/KH-UBND19/04/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia các cơ sở giáo dục năm 2019- kh103_signed.PDF
102/KH-UBND17/04/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch tổ chức Hội nghị tham vấn các tổ chức, chuyên gia về định hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh tại Thanh Hóa- kh102_signed.PDF
101/KH-BCĐ17/04/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch tổ chức chương trình "Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt" lần thứ 7, năm 2019- kh101_signed.PDF
97/KH-UBND16/04/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch xây dựng lực lượng vận động viên tham gia Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ Ĩ năm 2022- kh97_signed.PDF
98/KH-UBND16/04/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch tổ chức Lễ phát động "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2019- kh98_signed.PDF
99/KH-UBND16/04/2019Chủ tịch UBND tỉnhTổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập thuộc tỉnh Thanh Hóa năm 2019- kh99_signed.PDF
96/KH-UBND12/04/2019Chủ tịch UBND tỉnhTổ chức Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019, tỉnh Thanh Hóa- kh96_signed.PDF
95/KH-UBND12/04/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa năm 2020- kh95_signed.PDF
89/KH-UBND08/04/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016 đến năm 2021" năm 2019- kh89_signed.PDF
88/KH-UBND08/04/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019- kh88_signed.PDF
87/KH-UBND05/04/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch triển khai thực hiện Đề án: "Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa- kh87_signed.PDF
86/KH-BCĐ04/04/2019Chủ tịch UBND tỉnhKế hoạch huy động lực lượng, phương tiện, dụng cụ, máy móc thiết bị tham gia chữa cháy rừng tỉnh Thanh Hóa năm 2019 - 2020- kh86_signed.PDF