122/KH-UBND
Chi tiết văn bản
122/KH-UBND
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021
Ngày ban hành 24/05/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT363775429-5-20211621822642293_(giangld)(24.05.2021_11h06p46)_signed.pdf
 Trở về trang trước