159/KH-UBND
Chi tiết văn bản
159/KH-UBND
Phê duyệt “Kế hoạch nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021- 2025”
Ngày ban hành 30/06/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT486882868-6-20211625021643690tungct30.06.2021_11h11p34_giangld_30-06-2021-14-35-45_signed.pdf
 Trở về trang trước