127/KH-UBND
Chi tiết văn bản
127/KH-UBND
Phê duyệt Kế hoạch Triển khai hệ thống phần mềm báo cáo và đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Ngày ban hành 31/05/2021
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT617392291-5-20211622258073562_tungdt_30-05-2021-17-34-16_signed.pdf
 Trở về trang trước