130/KH-UBND
Chi tiết văn bản
130/KH-UBND
Kế hoạch Chuyển đổi Hạt giao thông thị xã Nghi Sơn thành công ty cổ phần
Ngày ban hành 02/06/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT969713959-6-20211622540245295_thinv_01-06-2021-22-22-06_signed.pdf
 Trở về trang trước