125/KH-UBND
Chi tiết văn bản
125/KH-UBND
Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 26/05/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT89897204-5-20211621935797259tungct25.05.2021_17h39p32_thinv_26-05-2021-08-14-22_signed.pdf
 Trở về trang trước