195/KH-UBND
Chi tiết văn bản
195/KH-UBND
Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn và bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu trong tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 27/08/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT154919971-8-20211629951824937trangnt27.08.2021_17h28p19_liemmx_27-08-2021-17-35-40_signed.pdf
 Trở về trang trước