162/KH-UBND
Chi tiết văn bản
162/KH-UBND
Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030”
Ngày ban hành 05/07/2021
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT118108849-6-20211624883735780_tungdt_02-07-2021-17-50-51_signed.pdf
 Trở về trang trước