135/KH-UBND
Chi tiết văn bản
135/KH-UBND
Kế hoạch triển khai thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi” năm 2021
Ngày ban hành 07/06/2021
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT51946149-6-20211622772465283_tungdt_07-06-2021-07-59-59_signed.pdf
 Trở về trang trước