126/KH-UBND
Chi tiết văn bản
126/KH-UBND
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2021” và “Ngày Đại dương thế giới 08/6” trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 28/05/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT448617159-5-20211622084169266_giangld_28-05-2021-11-40-28_signed.pdf
 Trở về trang trước