82/KH-UBND
Chi tiết văn bản
82/KH-UBND
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên
Ngày ban hành 05/04/2021
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT928803730-4-20211617246690072_tungdt_05-04-2021-09-59-53_signed.pdf
 Trở về trang trước