140/KH-UBND
Chi tiết văn bản
140/KH-UBND
Tổ chức cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn tỉnh năm 2021
Ngày ban hành 08/06/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT877929374-6-20211623058807053_thinv_08-06-2021-09-14-54_signed.pdf
 Trở về trang trước