85/KH-UBND
Chi tiết văn bản
85/KH-UBND
Kế hoạch Đảm bảo công tác y tế ứng phó với các thảm họa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021
Ngày ban hành 06/04/2021
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT843377735-4-20211617619430609chiennv05.04.2021_17h47p34_tungdt_05-04-2021-18-35-28_signed.pdf
 Trở về trang trước