84/KH-UBND
Chi tiết văn bản
84/KH-UBND
Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2021
Ngày ban hành 05/04/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT310089940-4-20211617334889627tungct03.04.2021_11h05p04_thinv_05-04-2021-13-11-25_signed.pdf
 Trở về trang trước