43/KH-UBND
Chi tiết văn bản
43/KH-UBND
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022
Ngày ban hành 24/02/2022
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT112640063-2-20221645609471799_thinv_24-02-2022-16-20-47_signed.pdf
 Trở về trang trước