136/KH-UBND
Chi tiết văn bản
136/KH-UBND
Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10
Ngày ban hành 07/06/2021
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT947046247-6-20211622807578653_tungdt_07-06-2021-08-48-43_signed.pdf
 Trở về trang trước