112/KH-UBND
Chi tiết văn bản
112/KH-UBND
Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 11/05/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT685784898-5-20211620633198895tungct10.05.2021_15h39p16_thinv_10-05-2021-17-15-26_signed.pdf
 Trở về trang trước