88/KH-UBND
Chi tiết văn bản
88/KH-UBND
Kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí sử dụng sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 09/04/2021
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT684213693-4-20211617701189689_tungdt_09-04-2021-14-25-57_signed.pdf
 Trở về trang trước