75/KH-UBND
Chi tiết văn bản
75/KH-UBND
Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 30/03/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT261385956-3-20211617005061701_(giangld)(30.03.2021_09h28p09)_signed.pdf
 Trở về trang trước