160/KH-UBND
Chi tiết văn bản
160/KH-UBND
Triển khai thử nghiệm Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 02/07/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT373126549-6-20211624788115161trangnt28.06.2021_14h51p48_liemmx_02-07-2021-08-31-59_signed.pdf
 Trở về trang trước