132/KH-BCĐTH
Chi tiết văn bản
132/KH-BCĐTH
Kế hoạch tổ chức Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện năm 2021
Ngày ban hành 04/06/2021
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT618584625-6-20211622682685545_tungdt_03-06-2021-23-10-12_signed.pdf
 Trở về trang trước