117/KH-UBND
Chi tiết văn bản
117/KH-UBND
Kế hoạch đón và làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ 4 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tại tỉnh Thanh Hóa.
Ngày ban hành 11/05/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT137518656-5-20231683706856855_(giangld)(11.05.2023_11h27p16)_signed.pdf
 Trở về trang trước