vnavGazetteDocsByMonth;vnavDocumentsByTimeRange;vnavDocumentsByAgency;vnavDocumentsByType;vnavDocumentsByArea0
Toàn bộ văn bản Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
33/2022/QĐ-UBND10/08/2022UBND tỉnhBan hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025.
32/2022/QĐ-UBND10/08/2022UBND tỉnhBan hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025.
31/2022/QĐ-UBND10/08/2022UBND tỉnhBan hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025.
30/2022/QĐ-UBND10/08/2022UBND tỉnhQuyết định bãi bỏ Quyết định số 2322/2015/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tỉnh Thanh Hóa.
2709/QĐ-UBND10/08/2022UBND tỉnhĐóng cửa mỏ đất san lấp tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Trường Phát
2710/QĐ-UBND10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt dự toán kinh phí cho Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022
11696/UBND-CN10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu chấp thuận phương án thi công dự án đường giao thông từ QL.47 đến đường Hồ Chí Minh, huyện Thọ Xuân
11697/UBND-VX10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao góp ý dự thảo Thông tư ban hành Khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng về bảo vệ trẻ em
11698/UBND-CNTT10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu đề nghị của Viễn thông Thanh Hóa về phương án duy trì Tổng đài 1022
11699/UBND-NN10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao triển khai thực hiện Quyết định số 925/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
11700/UBND-NN10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao triển khai thực hiện Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh
11701/UBND-NN10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao triển khai thực hiện Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh
11702/UBND-NN10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhThu hồi đất của UBND phường Hải Bình để thực hiện dự án Xưởng sửa chữa tàu thuyền Minh Quân tại phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn.
11703/UBND-NN10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao triển khai thực hiện Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh
11705/UBND-THKH10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu giải quyết đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 3019/SYT-TCCB ngày 01/8/2022
11715/UBND-CN10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhChấp thuận vị trí đấu nối dự án: Đường Quảng Thọ (đoạn từ QL.47 đến Đại Lộ Nam sông Mã), thành phố Sầm Sơn vào Đại lộ Nam Sông Mã
11716/UBND-NN10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhTổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị - CTCP đề nghị tiếp tục chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Đồng Văn.
11724/UBND-THKH10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham gia góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ
11728/UBND-CN10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao giải quyết đề nghị hướng dẫn các thủ tục thành lập doanh nghiệp dự án để triển khai dự án Khu dân cư mới phía Tây Bắc đường Cầu Kè, huyện Thọ Xuân
11732/UBND-KSTTHCNC10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhVề việc giao đấu mối, giải quyết đề nghị khôi phục cơ sở dữ liệu hộ tịch của UBND xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn.
11733/UBND-VX10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhHướng dẫn thực hiện Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trong năm 2022
11735/UBND-VX10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu giải quyết đề nghị của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 1166/CV-ĐVTDT ngày 08/8/2022.
11736/UBND-VX10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao triển khai thực hiện Công văn số 3738/BGDĐT-TTr ngày 08/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
11738/UBND-CN10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhKhông thống nhất đề nghị điều chỉnh phạm vi, ranh giới lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới phía Đông thành phố Thanh Hóa.
11739/UBND-THKH10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023
11745/UBND-THKH10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao triển khai thực hiện Nghị định số 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 của Chính phủ
11746/UBND-THKH10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu giải quyết đề nghị khen thưởng của UBND huyện Hậu Lộc
11747/UBND-THKH10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhGiao tham mưu giải quyết đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 3047/TTr-SYT ngày 02/8/2022
11751/UBND-VX10/08/2022Chủ tịch UBND tỉnhTổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023