0
Theo loại văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
22/2020/QĐ-UBND26/05/2020UBND tỉnhBan hành Quy định các biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 237/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
23/2020/QĐ-UBND26/05/2020UBND tỉnhPhê duyệt Quy định tổ chức quản lý hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
24/2020/QĐ-UBND26/05/2020UBND tỉnhPhê duyệt Quy định các biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 235/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về ban hành chính sách hỗ trợ phát triển VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2020-2024
1884/QĐ-UBND26/05/2020Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình tu sửa hư hỏng kè Phú Văn đoạn từ K45+087-K45+540 và hoành triệt cống trạm bơm Thiệu Châu tại K45+240, đê hữu sông Chu, xã Thiệu Châu, huyện Thiệu Hóa
1885/QĐ-UBND26/05/2020Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình tu sửa hư hỏng kè Quy Xá đoạn từ K39+700-K39+900, đê hữu sông Chu, xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa
1886/QĐ-UBND26/05/2020UBND tỉnhĐiều chỉnh diện tích đất tại Điều 1 Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh về việc giao đất (đợt 1) cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Minh Hương (nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất Khu nhà ở thương mại Nam đường Nguyễn Phục) tại phường Quảng Thắng và phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa
1887/QĐ-UBND26/05/2020Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nâng cấp đường giao thông bản Giá, xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa (Chương trình 30a)
1888/QĐ-UBND26/05/2020Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Nhà máy Chế biến lâm sản xuất khẩu tại xã Dân Lực và thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa của Công ty TNHH Triệu Thái Sơn thực hiện tại xã Dân Lực và thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa
1889/QĐ-UBND26/05/2020Chủ tịch UBND tỉnhChấp thuận cho chuyển nhượng một phần Dự án Phát triển nhà ở lô 2, lô 3 thuộc quy hoạch phân khu 1/2000, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa từ Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Thanh Hóa cho Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD4
1890/QĐ-UBND26/05/2020Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình xử lý khẩn cấp kè chống sạt lở bảo vệ đê hữu sông Chu đoạn từ K10+350÷K10+750, xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân
1891/QĐ-UBND26/05/2020Chủ tịch UBND tỉnhMiễn nhiệm ngạch Thanh tra viên đối với ông Lê Văn Nguồn, Thanh tra viên Sở Giáo dục và Đào tạo
1892/QĐ-UBND26/05/2020Chủ tịch UBND tỉnhCông nhận kết quả trúng tuyển viên chức tại Bảo tàng tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với ông Trịnh Tiến Dũng, Thạc sỹ lịch sử Việt Nam
1893/QĐ-UBND26/05/2020Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh Thanh Hóa năm học 2020-2021
1894/QĐ-UBND26/05/2020Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi tr¬ường Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Flamingo Linh Trường của Công ty TNHH Quốc Trí thực hiện tại xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
1895/QĐ-UBND26/05/2020Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt Đề án đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt giai đoạn 2020-2024.
1896/QĐ-UBND26/05/2020UBND tỉnhBổ sung quy hoạch Cụm công nghiệp phía Đông Bắc thành phố Thanh Hóa và Cụm công nghiệp (CCN) Long Sơn, huyện Nga Sơn vào Quy hoạch phát triển CCN tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025
1879/QĐ-UBND25/05/2020Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình tu sửa hư hỏng kè Vĩnh Yên đoạn từ K3+754-K3+957, đê tả sông Mã, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc
1880/QĐ-UBND25/05/2020Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, huyện Tĩnh Gia
1864/QĐ-UBND25/05/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiao các tài sản là máy móc, trang thiết bị của Dự án nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng sông Mê Công mở rộng do Ngân hàng phát triển Châu Á tài trợ đã kết thúc cho các đơn vị quản lý, sử dụng
1865/QĐ-UBND25/05/2020Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đường giao thông từ bản Bá, xã Phú Xuân đi bản Vui, xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa (Chương trình 30a)
1867/QĐ-UBND25/05/2020Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt Nhiệm vụ, dự toán khảo sát, cắm mốc giới Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung
1870/QĐ-UBND25/05/2020Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt quyết toán công trình: Đường huyện HH.11 (Hoằng Quỳ - Hoằng Giang huyện Hoằng Hóa), thuộc kế hoạch thực hiện năm thứ nhất hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương, dự án LRAMP, tỉnh Thanh Hóa
1872/QĐ-UBND25/05/2020Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt Đề cương và dự toán kiểm định an toàn hồ chứa nước Hàm Rồng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa
1873/QĐ-UBND25/05/2020Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt Đề cương và dự toán kiểm định an toàn hồ chứa nước Đồng Phú, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa
1874/QĐ-UBND25/05/2020Chủ tịch UBND tỉnhGiao phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ đối tượng người lao động, người sử dụng lao động và hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
1862/QĐ-UBND24/05/2020UBND tỉnhChấm dứt hiệu lực Quyết định số 4557/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Cụm công nghiệp Hà Phong II, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
1854/QĐ-UBND22/05/2020UBND tỉnhPhê duyệt giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và nộp tiền hoàn trả kinh phí thăm dò khoáng sản đối với mỏ đất sét làm gạch tuynel tại xã Đông Nam, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa
1855/QĐ-UBND22/05/2020UBND tỉnhPhê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và nộp tiền hoàn trả kinh phí thăm dò đối với mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa
1856/QĐ-UBND22/05/2020UBND tỉnhPhê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, thành phố Sầm Sơn
1858/QĐ-UBND22/05/2020Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng Bắc Khu A - Khu công nghiệp Bỉm Sơn