0
Theo loại văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
1824/QĐ-UBND30/05/2023Chủ tịch UBND tỉnhĐình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Cao Sỹ Tuấn (được ông Cao Sỹ Thắm ủy quyền), khu phố Trung Kỳ, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn.
1825/QĐ-UBND30/05/2023Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới thôn Trạc, xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành.
1826/QĐ-UBND30/05/2023Chủ tịch UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất và cập nhật kế hoạch sử dụng đất hằng năm, huyện Triệu Sơn.
1828/QĐ-UBND30/05/2023UBND tỉnhQuyết định về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát tại xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước (diện tích mỏ 10,27 ha)
1829/QĐ-UBND30/05/2023Chủ tịch UBND tỉnhBan hành Quyết định các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
1830/QĐ-UBND30/05/2023UBND tỉnhQuyết định Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp tại xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn (diện tích mỏ 9,45 ha)
1836/QĐ-UBND30/05/2023UBND tỉnhQuyết định về việc ủy quyền cho UBND huyện Hoằng Hóa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
1838/QĐ-UBND30/05/2023Chủ tịch UBND tỉnhQuyết định Phê duyệt Bộ tài liệu đặc thù thực hiện tập huấn nâng cao năng lực cho công đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp thuộc Tiểu dự án 4, Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 – 2023.
1842/QĐ-UBND30/05/2023UBND tỉnhPhê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với khối lượng đất thừa làm vật liệu san lấp tận thu trong quá trình thực hiện Phương án thi công chống sạt lở khu dân cư thôn Thanh Xá 3, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
1843/QĐ-UBND30/05/2023Chủ tịch UBND tỉnhCông nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu” , “Xã kiểu mẫu, “Doanh nghiệp kiểu mẫu”
1844/QĐ-UBND30/05/2023UBND tỉnhQuyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất Khu đất dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Nga Liên, huyện Nga Sơn
1845/QĐ-UBND30/05/2023UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp tại phường Quảng Đông, thành phố Thanh Hóa
1846/QĐ-UBND30/05/2023UBND tỉnhGia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ cho thuê đất dự án Trang trại nông nghiệp công nghệ cao 4A tại xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn
1847/QĐ-UBND30/05/2023UBND tỉnhQuyết định về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh (diện tích mỏ 13,924 ha)
1853/QĐ-UBND30/05/2023Chủ tịch UBND tỉnhNâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với ông Nguyễn Ngọc Bích, Phó Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn
1854/QĐ-UBND30/05/2023Chủ tịch UBND tỉnhNâng bậc lương thường xuyên đối với ông Trần Bá Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành
1857/QĐ-UBND30/05/2023Chủ tịch UBND tỉnhMiễn nhiệm ngạch thanh tra viên đối với ông Nguyễn Thanh Hùng, phòng Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường
1859/QĐ-UBND30/05/2023UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Xây dựng và Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn của Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh
1860/QĐ-UBND30/05/2023Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án: Kênh tưới xã Yên Trung - Yên Tâm, huyện Yên Định của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Định thực hiện tại xã Yên Trung - Yên Tâm, huyện Yên Định.
1861/QĐ-UBND30/05/2023Chủ tịch UBND tỉnhPhê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường giao thông từ Km39+420/ĐT.516B đi đê tả sông Cầu Chày (thôn Đa Ngọc, xã Yên Phú), huyện Yên Định của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Định thực hiện tại xã Yên Phú, huyện Yên Định.
1852/QĐ-UBND30/05/2023Chủ tịch UBND tỉnhCông nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Thọ Lập, huyện Thọ Xuân đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
1851/QĐ-UBND30/05/2023Chủ tịch UBND tỉnhCông nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
1850/QĐ-UBND30/05/2023Chủ tịch UBND tỉnhCông nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
1849/QĐ-UBND30/05/2023Chủ tịch UBND tỉnhCông nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
1848/QĐ-UBND30/05/2023Chủ tịch UBND tỉnhCông nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Thành Lộc, huyện Hậu Lộc đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
1839/QĐ-UBND30/05/2023Chủ tịch UBND tỉnhCông nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Phú Lộc, huyện Hậu Lộc đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2
1837/QĐ-UBND30/05/2023UBND tỉnhCho phép Hợp tác xã sản xuất rau củ quả, hoa, cây ăn quả an toàn công nghệ cao Chung Thủy chuyển hình thức thuê đất thực hiện dự án Trang trại nông nghiệp rau củ quả, hoa, cây ăn quả công nghệ cao Chung Thủy tại thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa
1833/QĐ-UBND30/05/2023Chủ tịch UBND tỉnhCông nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
1794/QĐ-UBND29/05/2023UBND tỉnhPhê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới thuộc khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa
1796/QĐ-UBND29/05/2023Chủ tịch UBND tỉnhQuyết định phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập Bái Thượng, tỉnh Thanh Hóa năm 2023.