Phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
  Giao đất cho Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị - Công ty cổ phần để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa (giai đoạn 2, 3)
  Cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 36 chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất để thực hiện dự án Cụm trại liên kết chăn nuôi gà phục vụ chế biến xuất khẩu theo chuỗi công nghệ cao - 4A Xuân Châu tại xã Thuận Minh, huyện Thọ Xuân
  Giao đất cho UBND xã Thăng Bình để thực hiện dự án xây dựng Công sở xã Thăng Bình tại xã Thăng Bình, huyện Nông Cống
  Phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu đô thị phía Bắc thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa
  Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi làm cơ sở xác định giá trị bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
  Giải quyết khiếu nại của ông Trịnh Gia Phúc, thôn Thạc Quả, xã Yên Trường, huyện Yên Định
  Giải quyết khiếu nại của ông Trịnh Gia Chiểu, thôn Thạc Quả, xã Yên Trường, huyện Yên Định
  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi bổ sung/bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa
  Phê duyệt Đề cương Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hóa, phiên bản 2.0