Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Bá Bình ở thôn Bắc Sơn, xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn
  Phê duyệt kết quả kiểm định an toàn hồ chứa nước Đồng Chùa, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa
  Phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện giai đoạn chuẩn bị Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình xử lý khẩn cấp hồ Khe Tre, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống và xã Yên Lạc, huyện Như Thanh
  Phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện giai đoạn chuẩn bị Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình xử lý khẩn cấp khắc phục sự cố, sửa chữa hư hỏng đảm bảo an toàn hồ đập đối với hồ Sông Mực, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa
  Thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX
  Nâng bậc lương trước thời hạn đối với ông Lê Hữu Viên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp
  Nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với ông Lê Hữu Cần, Giảng viên cao cấp, Khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức
  Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tỉnh Thanh Hóa
  Kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Thanh Hóa
  Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045