Quyết định chấp thuận chủ trương đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa tại các xã Thiệu Tiến, Thiệu Phúc, Thiệu Viên, Thiệu Lý, Thiệu Trung và thị trấn Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa.
  Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2024, thị xã Nghi Sơn.
  Về việc bổ nhiệm ngạch và xếp lương chuyên viên chính đối với ông Nguyễn Huy Nam, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương.
  Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2024 theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ
  Về việc tiếp nhận vào làm công chức UBND huyện Cẩm Thủy đối với bà Bùi Thị Liễu.
  Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực số 11, thuộc quy hoạch chung đô thị Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa
  Quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà lớp học và các công trình phụ trợ Trường THPT Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa
  Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trung tâm dưỡng lão Phúc Thịnh tại phường Đông Tân và phường Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa
  Giải quyết khiếu nại của ông Phạm Ngọc Sơn, thôn Yên Hòa, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc
  Giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Mão (vợ là bà Tăng Thị Mãi), xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc.