Tiếp nhận vào làm công chức UBND thị xã Bỉm Sơn đối với bà Mai Thị Hoa
  Phê duyệt dự án Tuyến đường giao thông nối Quốc lộ 10 (tại Km218+245) với đường Phạm Bành thị trấn Hậu Lộc (tại Km0+235), huyện Hậu Lộc
  Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án Đường giao thông nội bản Ché Lầu, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn.
  Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án Nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Mường Lát - Đồn Biên phòng 483 - Mốc G3, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 1).
  Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập thể, cá nhân thuộc Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Nam Sông Mã Thanh Hóa (danh sách kèm theo), đã có thành tích trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, giai đoạn 2017 - 2021
  Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu căn cứ khởi nghĩa Ba Đình (hạng mục: Đền thờ các thủ lĩnh và nghĩa quân Ba Đình) huyện Nga Sơn
  Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư mới phía Nam đường Quốc lộ 10, xã Mỹ Lộc, huyện Hậu Lộc
  Công nhận làng nghề trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, năm 2022
  Thành lập và bổ nhiệm các chức danh của Cơ quan điều hành Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa
  Công nhận nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, năm 2022