Phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Sửa chữa, cải tạo khu ở nội trú trường PTDTBT THCS Sơn Hà, huyện Quan Sơn
  Phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Sửa chữa, cải tạo khu ở nội trú trường PTDTBT THCS Bát Mọt, huyện Thường Xuân
  Phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Sửa chữa, cải tạo khu ở nội trú trường PTDTBT THCS Phú Thanh, huyện Quan Hóa
  Thu hồi đất của Công ty cổ phần Thiện Xuân – Lam Sơn tại Khu công nghiệp Đình Hương - Tây Bắc Ga, thành phố Thanh Hóa, cho Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại tổng hợp Đức Tâm thuê đất để tiếp tục thực hiện dự án Xưởng sản xuất, chế biến lâm sản
  Phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng cầu Tổ Rồng, huyện Thường Xuân
  Phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trạm Kiểm lâm Trung Sơn, thuộc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu
  Cho Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hoá thuê đất để tiếp tục sử dụng vào mục đích Trụ sở làm việc và kinh doanh dịch vụ tại phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa
  Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu tại xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn
  Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Tràng An.3 - Việt Nam
  Phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Sửa chữa, cải tạo khu ở nội trú trường PTDTBT THCS Mường Lý, huyện Mường Lát