Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2020
  Thành lập Trung tâm Đăng kiểm tàu cá, trực thuộc Chi Cục Thủy sản Thanh Hóa thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với ông Lê Văn Hoa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
  Nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với ông Hoàng Ngọc Cao, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hóa
  Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
  Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Hoàng Văn Thi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
  Nâng bậc lương trước thời hạn đối với ông Vũ Văn Đạt, Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn
  Tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 04 đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng năm 2019
  Xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh đối với một số di tích trên địa bàn tỉnh
  Cấp đổi bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh được công nhận từ trước ngày 31/12/2003