Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty TNHH sản phẩm nhựa Hing Lung
  Thông báo tình hình tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2019 và ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền
  Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: Xử lý khẩn cấp đê hữu sông Lạch Trường (đoạn K2+227 - K5+573 và K7+800 - K10+200), huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH TM Thái An thuê đất để thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu Thái An tại xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân
  Thu hồi đất do UBND xã Thiệu Phú quản lý; cho Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Duy Thanh thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Điểm giao dịch tại xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa
  Chuyển giao một phần diện tích đất tại cơ sở nhà, đất Trường Mầm non xã Định Công về UBND huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa quản lý, xử lý
  Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và nộp tiền hoàn trả kinh phí thăm dò đối với khối lượng đất thừa trong quá trình thi công dự án Cửa hàng xăng dầu Thuận An 2 tại xã Xuân Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.
  Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Viên Đình Thơm, thôn Phú Xá, xã Quảng Đại, TP Sầm Sơn
  Thu hồi đất của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN và UBND phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu nhà ở và dịch vụ cao cấp
  Giao tham mưu chuyển hình thức thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà máy sản xuất gạch không nung và xưởng sản xuất mộc dân dụng Dũng Tiến tại xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn