Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty TNHH Giầy Kim Việt Việt Nam
  Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Minh số nhà 206 Quang Trung, tiểu khu 3, thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia
  Giải quyết khiếu nại của ông Hoàn Đình Bân (được bà Hoàng Thị Bưởi ủy quyền) ở thôn 7 (nay là thôn Vạn Xuân), xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia
  Giải quyết khiếu nại của bà Hoàng Thị Phúc (được ông Lê Văn Hùng ủy quyền) ở thôn Hải Lâm, xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
  Thu hồi đất của Công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa tại thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy; giao cho UBND thị trấn Cẩm Thủy quản lý theo quy định của pháp luật
  Cho phép Công ty TNHH Lan Chi Busine.ss Hà Nam chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất tại xã Hưng Lộc và xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc để thực hiện dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Lan Chi
  Điều chỉnh tên đơn vị được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất mỏ đá spilit làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung
  Điều chỉnh tên đơn vị được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Loáng, xã Yên Lâm, huyện Yên Định
  Điều chỉnh tên đơn vị được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất mỏ đá vôi và thuê đất mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại Núi Bền, xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc
  Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường huyện NC 01 (Minh Nghĩa - Hoàng Giang) thuộc kế hoạch thực hiện năm thứ hai Hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương, dự án LRAMP