Ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho một số đối tượng theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
  Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình tu sửa hư hỏng kè Tân Bình đoạn từ K22+235 đến K22+490 đê tả sông Chu, xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa
  Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn (nâng quy mô từ 90 giường bệnh lên 170 giường bệnh) tại phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa của Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn
  Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (điều chỉnh) Dự án Khu đô thị phía Đông đại lộ Bắc Nam, thành phố Thanh Hóa của Liên danh Công ty TNHH Điện tử Tin học Viễn thông EITC và Công ty CP Đầu tư Fortune thực hiện tại phường Đông Thọ, phường Nam Ngạn và phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa (khu dân cư Tân Thành ECO3) của Công ty TNHH Tân Thành 1 thực hiện tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư thuộc khu vực di tích thắng cảnh Mật Sơn, thành phố Thanh Hóa (MBQH số 3791/QĐ-UBND ngày 02/10/2017) của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 thành phố Thanh Hóa
  Gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng để hoàn thành dự án Nhà máy sản xuất và chế biến gỗ tại xã Thành Vân (nay là thị trấn Vân Du), huyện Thạch Thành của Công ty TNHH MTV Sản xuất và chế biến lâm sản Yến Hà
  Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình tu sửa hư hỏng kè Chí Cẩn đoạn từ K33+555 đến K33+705 đê tả sông Chu, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa
  Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới Hồng Thái kết hợp dịch vụ thương mại hỗn hợp tại xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa
  Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người điều trị COVID-19, cách ly y tế theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ