Phê duyệt Phương án nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện dự án Khai thác mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung
  Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 45 tập thể và 82 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2020
  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa
  Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định
  Phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa nước Đồng Bể, huyện Triệu Sơn, Như Thanh năm 2021
  Phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa nước Kim Giao II, thị xã Nghi Sơn năm 2021
  Phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa nước Đồng Chùa, thị xã Nghi Sơn năm 2021
  Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 mở rộng nhà máy chế biến tinh bột sắn Bá Thước tại xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa
  Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Nhà tập đa năng Trường THPT Yên Định II, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa