Cho phép Công ty TNHH Công nghệ xanh G8 (có địa chỉ số 57, ngõ 113, đường Đào Tấn, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) được thăm dò nước dưới đất theo Đề án thăm dò nước dưới đất Trang trại chăn nuôi heo khép kín công nghệ cao và sản xuất giống cây trồng tại xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa
  Quyết định về việc ủy quyền cho UBND huyện Đông Sơn phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
  Gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ cho thuê đất thực hiện dự án Cơ sở sản xuất thép hình và gia công kết cấu thép Bình Xuân tại xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn
  Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Nhà máy may mặc và may linh phụ kiện giày tại xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương của Công ty TNHH T&P New Star
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa
  Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh
  Giao tham mưu giải quyết đề nghị của UBND huyện Như Thanh tại Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 17/3/2023
  Giao tham mưu bàn giao công trình điện tại huyện Quan Hóa cho Công ty Điện lực Thanh Hóa quản lý.
  Giao thực hiện Công văn số 638/BKHCN-HVKHCN ngày 16/3/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ
  Về việc chấp thuận Kế hoạch tiếp nhận vào làm công chức UBND huyện Nông Cống.