Gia hạn thời gian sử dụng đất để Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam hoàn thành dự án xưởng chế biến thủy sản xuất khẩu tại xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa
  Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thực hiện chế độ trợ cấp mai táng phí cho thân nhân của các đối tượng dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ
  Thu hồi đất do UBND xã Hoằng Thanh quản lý tại xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hoá để phục vụ dự án Cửa hàng xăng dầu và Khu dịch vụ thương mại
  Giao đất cho UBND xã Hoằng Lương để sử dụng vào mục đích xây dựng Trung tâm văn hoá - thể thao xã Hoằng Lương
  Thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất mỏ quặng chì kẽm tại xã Giao An, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh đối với Công ty Cổ phần Xuân Minh SĐ Thanh Hóa
  Thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất mỏ quặng chì - kẽm tại xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy đối với Công ty Cổ phần Xuân Minh SĐ Thanh Hóa
  Điều chỉnh một số nội dung trong Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất số 363/GP-UBND ngày 15/9/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa
  Phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong "Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu đắp đê và đất sét làm gạch tuynel tại xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa" (Khu vực Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại và Xây dựng Quang Minh được cấp phép thăm dò) (Trữ lượng tính đến ngày 23/01/2019)
  Cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh thuê đất đợt 1 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Chợ kết hợp bãi đỗ xe tại phường Phú Sơn và phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa
  Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Thanh Hóa