Về việc thành lập Cụm công nghiệp Liên Hoa, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
  Về việc Quyết định Phương án tích nước hồ chứa nước Cống Khê năm 2023
  Phê duyệt hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho công tác bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát (đợt 4, từ tháng 7 đến tháng 8/2023)
  Quyết định về việc phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa nước Tây Trác, huyện Thạch Thành năm 2023.
  Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Nhà học, phòng học bộ môn vật lý, thư viện Trường THCS Nga Tiến, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  Phê duyệt bổ sung kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2023 theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2023 và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ
  Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Mua thuốc bổ sung tại Bệnh viện đa khoa thành phố Thanh Hóa năm 2023 - 2024
  Thu hồi đất do Công ty cổ phần Phát triển Tân Hà Trung quản lý, sử dụng tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn để UBND thị xã Bỉm Sơn tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nâng công suất trạm biến áp 220kV Bỉm Sơn từ (125+250)MVA lên (2x250)MVA.
  Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án nâng công suất trạm biến áp 220kV Bỉm Sơn từ (125+250)MVA lên (2x250) MVA
  Phê duyệt dự toán và giao kinh phí lập điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa đến 2030