Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án Đầu tư khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Cô Đơn, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa
  Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
  Đình chỉ giải quyết khiếu nại ông Đinh Văn Tiến ở thôn Hội Hiền, xã Tây Hồ, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
  Điều chỉnh tiến độ đầu tư Dự án Khu du lịch Tiên Sa tại phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn
  Phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ “Đánh giá khí hậu tỉnh Thanh Hóa”
  Công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
  Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, huyện Mường Lát
  Phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ đất san lấp tại xã Xuân Khang, huyện Như Thanh
  Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu II thuộc dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Hải Hòa tại phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn (trước đây là xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia), tỉnh Thanh Hóa
  Phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa đến năm 2030