Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Thanh Hải.
  Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Ngọc Thức, Phó Bí thư Huyện ủy Hà Trung, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
  Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Hà Mạnh Quân, Phó Giám đốc Sở Tài chính
  Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua bổ sung vật tư y tế tại Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn năm 2022
  Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua bổ sung vật tư y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc năm 2022
  Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vật tư y tế bổ sung tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hoá năm 2022.
  Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Cấp điện cho các xã Nam Tiến, Trung Sơn, huyện Quan Hóa thuộc dự án cấp điện nông thôn tỉnh Thanh Hóa
  Hoàn thiện dự thảo văn bản tham mưu tổ chức thực hiện Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ
  Tham mưu giải quyết đề nghị của Trường Đại học Hồng Đức tại Công văn số 554/ĐHHĐ-QLKHCN&HTQT ngày 28 tháng 9 năm 2022
  Tiếp tục tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.