Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất cho Công ty TNHH đá tự nhiên Nam Giang
  Báo cáo kết quả thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
  Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Mở rộng khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc
  Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
  Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu Tân Khang tại xã Tân Khang, huyện Nông Cống thuộc Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Ninh Bình
  Phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án Trang trại trồng cây ăn quả kết hợp nuôi gà Đông Tảo tại xã Xuân Du, huyện Như Thanh
  Phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án Trang trại trồng cây tổng hợp tại xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn
  Phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án Khu nhân giống cây trồng kết hợp nuôi thủy sản tại xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn
  Điều chỉnh một số nội dung trong các Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản số 3880/QĐ-UBND ngày 22/11/2012, số 1606/QĐ-UBND ngày 05/5/2015
  Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình sửa chữa nhà ở cho đối tượng đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm bảo trợ xã hội số 2 thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội