5091/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
5091/QĐ-UBND
Chấp thuận cho phép dự án Khu sản xuất các sản phẩm đồ trang sức cao cấp tại xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương được thực hiện trong năm 2020, cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Quảng Xương
Ngày ban hành 27/11/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT490263435-11-20201606444852943_(quyennd)(27.11.2020_14h27p48)_signed.pdf
 Trở về trang trước