3/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Cửa hàng xăng dầu và Khu dịch vụ thương mại Xuân Phú tại xã Xuân Phú, huyện Quan Hóa của Công ty TNHH thương mại Nga An
Ngày ban hành 02/01/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d3.signed.pdf
 Trở về trang trước