3418/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
3418/UBND-THKH
Giao triển khai và tuyên truyền ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI
Ngày ban hành 20/03/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c3418.signed.pdf
 Trở về trang trước