22/GP-UBND
Chi tiết văn bản
22/GP-UBND
Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty TNHH đầu tư y tế An Đức
Ngày ban hành 21/01/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp22.signed.pdf
 Trở về trang trước