24/CT-UBND
Chi tiết văn bản
24/CT-UBND
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư và phòng ngừa việc phát sinh các vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 24/09/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT222073567-9-20201600853280196_(xungnd)(23.09.2020_22h10p51)_signed.pdf
 Trở về trang trước