2171/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2171/QĐ-UBND
Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Minh Thọ, huyện Nông Cống
Ngày ban hành 21/06/2022
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT748749348-6-20221655724685380kienlt21.06.2022_09h55p28_thinv_21-06-2022-10-56-40_signed.pdf
 Trở về trang trước