2214/UBND-VX
Chi tiết văn bản
2214/UBND-VX
Giao tham mưu giải quyết đề nghị triển khai ứng dụng dạy học trực tuyến ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19
Ngày ban hành 22/02/2021
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT553203254-2-20211613704101591_(chiennv)(22.02.2021_07h48p19)_signed.pdf
 Trở về trang trước