2771/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2771/QĐ-UBND
Cho phép Công ty TNHH Mạnh Thành chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất xã Đông Minh, huyện Đông Sơn để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Khu kinh doanh giới thiệu sản phẩm vật liệu xây dựng
Ngày ban hành 11/07/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2771_signed.pdf
 Trở về trang trước