249/GP-UBND
Chi tiết văn bản
249/GP-UBND
Cho phép Hộ gia đình ông Nguyễn Đức Kiên, địa chỉ tại thôn Cẩm Lũ, xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa được khai thác nước dưới đất
Ngày ban hành 06/12/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT186940970-12-20211638518032690_(giangld)(04.12.2021_10h05p42)_signed.pdf
 Trở về trang trước