33/BC-UBND
Chi tiết văn bản
33/BC-UBND
Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018
Ngày ban hành 15/03/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc33_signed.pdf
 Trở về trang trước