13819/UBND-NN
Chi tiết văn bản
13819/UBND-NN
Tiếp tục tập trung chỉ đạo, khẩn trương hoàn thành việc lập, thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (giai đoạn 2021-2025) tỉnh Thanh Hoá.
Ngày ban hành 18/09/2023
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT277185124-9-20231694973356432_tungct_18-09-2023-15-15-07_signed.pdf
 Trở về trang trước