528/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
528/QĐ-UBND
Giao đất cho UBND xã Hoằng Phượng để sử dụng vào mục đích Nhà văn hóa – sân thể thao thôn Vĩnh Gia 3 tại xã Hoằng Phượng
Ngày ban hành 09/02/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT134989686-2-20211612405105813tungct05.02.2021_10h09p05_giangld_09-02-2021-06-44-22_signed.pdf
 Trở về trang trước