5645/UBND-VX
Chi tiết văn bản
5645/UBND-VX
Giao góp ý kiến dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nnghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ có mức sống trung bình theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025
Ngày ban hành 29/04/2021
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT575237723-4-20211619482756455_(chiennv)(29.04.2021_13h57p56)_signed.pdf
 Trở về trang trước