8/GP-UBND
Chi tiết văn bản
8/GP-UBND
Cấp phép cho Công ty TNHH giầy Sun Jade Việt Nam, địa chỉ tại: Lô B, KCN Lễ Môn, phường Quảng Hưng, thanh phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án Phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân tại khu vực phía Đông khu công nghiệp Lễ Môn, thành phố Thanh Hóa (Giai đoạn 1)
Ngày ban hành 10/01/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT671738580-1-20241704873056769_(giangld)(10.01.2024_15h09p30)_signed.pdf
 Trở về trang trước