1119/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1119/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối Quốc lộ 217 và đường tỉnh 520 (Hồi Xuân - Tén Tằn) từ sông Lò, huyện Quan Sơn đến Nam Động, huyện Quan Hóa
Ngày ban hành 06/04/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT410645438-4-20211617588802030_liemmx_06-04-2021-09-15-12_signed.pdf
 Trở về trang trước