6389/UBND-VX
Chi tiết văn bản
6389/UBND-VX
Giao chỉ đạo tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới đối với việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 21/05/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT984037297-5-20201589854665620_(thinhnd)(21.05.2020_09h26p28)_signed.pdf
 Trở về trang trước