3520/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3520/QĐ-UBND
Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Lang Chánh
Ngày ban hành 09/09/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT321485295-9-20211630682773570_(giangld)(08.09.2021_17h31p29)_signed.pdf
 Trở về trang trước