4/GP-UBND
Chi tiết văn bản
4/GP-UBND
Giấy phép thăm dò khoáng sản đất san lấp tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống đối với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Tân Phú.
Ngày ban hành 05/01/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT729768263-12-20201608869393351_giangld_04-01-2021-23-57-26_signed.pdf
 Trở về trang trước