4821/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4821/QĐ-UBND
Chấp thuận cho phép 3 dự án khai thác khoáng sản tại xã Thạch Lập, xã Cao Ngọc, xã Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc được thực hiện trong năm 2018, cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Ngọc Lặc
Ngày ban hành 04/12/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4821_signed.pdf
 Trở về trang trước