1660/UBND-VX
Chi tiết văn bản
1660/UBND-VX
Triển khai Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành 14/02/2020
Người ký Phạm Nguyên Hồng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1660.signed.pdf
 Trở về trang trước