1927/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1927/QĐ-UBND
Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030
Ngày ban hành 14/05/2024
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT541301527-5-20241714966360906hieulv06.05.2024_11h06p13_liemmx_14-05-2024-08-35-10_signed.pdf
 Trở về trang trước