7156/UBND-CN
Chi tiết văn bản
7156/UBND-CN
Giao xem xét đề nghị bổ sung mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia và xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh vào quy hoạch khoáng sản hoặc Phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 11/06/2019
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c7156_signed.pdf
 Trở về trang trước