16/GP-UBND
Chi tiết văn bản
16/GP-UBND
Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (Điều chỉnh lần 1, Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 308/GP-UBND ngày 15/8/2016)
Ngày ban hành 31/01/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp16_signed.pdf
 Trở về trang trước