1681/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1681/QĐ-UBND
Điều chỉnh và cấp bổ sung mã định danh các cơ quan, đơn vị phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua các hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 14/05/2020
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT640165590-5-20201589382272134_liemmx_14-05-2020-21-55-46_signed.pdf
 Trở về trang trước