10/GP-UBND
Chi tiết văn bản
10/GP-UBND
Cấp phép cho Công ty Cổ phần bao bì xi măng Long Sơn; địa chỉ tại xóm Trường Sơn, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của “Nhà máy bao bì xi măng Long Sơn, công suất 100 triệu vỏ bao/năm”
Ngày ban hành 26/01/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT302944941-1-20241706088149926_(giangld)(25.01.2024_17h10p06)_signed.pdf
 Trở về trang trước